Print ...

Contributor...

  • Editor:

Path: Top

Bahan Penataran

Book from JBPTUNIKOMPP / 2012-06-30 07:36:13
By : Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran, Team Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran
Created : 1978, with files

Keyword : Bahan,Penataran,PPPP,UUD 1945,GBHN

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan amkmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh Bangsa Indonesia,mutlak perlu diadakan pembangunan disegala bidang dengan menggunakan pedoman yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis Besar Haluan Negara.Karena itulah perlu diadakan penataran bagi seluruh lapisan masyarakat,agar kita semua makin mendalami dan mampu melaksanakan Pancasila,UUD 1945 dan GBHN.

Description Alternative :

Dalam usaha untuk mewujudkan masyarakat adil dan amkmur berdasarkan Pancasila yang membahagiakan seluruh Bangsa Indonesia,mutlak perlu diadakan pembangunan disegala bidang dengan menggunakan pedoman yang ditunjukkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan garis-garis Besar Haluan Negara.Karena itulah perlu diadakan penataran bagi seluruh lapisan masyarakat,agar kita semua makin mendalami dan mampu melaksanakan Pancasila,UUD 1945 dan GBHN.

Give Comment ?#(0) | Bookmark

PropertyValue
Publisher IDJBPTUNIKOMPP
OrganizationT
Contact Namedyah@unikom.ac.id
AddressJl. Dipati Ukur No.116 Lt.7
CityBandung
RegionWest Java
CountryIndonesia
Phone022-2533825 ext.112
Fax022-2533754
Administrator E-mailperpus@unikom.ac.id
CKO E-mailperpus@unikom.ac.id